Seminarium OIL Warszawa wykład nr 2

Wykład nr 2 Cele leczenia hipotensyjnego

zaczynamy

poruszone będą następujące tematy

dlaczego leczenie jest trudne

cele

punkt

przykłady

przykłady

punkty

dowody

dowody

dowody

dowody

jama

dlaczego

definicja

Laragh

granice

dowody

dowody

dowody

jeszcze raz

jnc

jnc

esc

ubezpieczenia

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57